ตรวจผลรางวัล
เรียนสมาชิกทุกท่านทราบ กติกา รางวัล 3 ตัวล่าง จะใช้ผลการออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัวหมุน 2 ครั้ง และ รางวัลเลขหน้า 3 ตัวหมุน 2 ครั้ง รวมเป็น 4 ครั้ง เป็นผลตรวจรางวัล 3 ตัวล่าง นะคะ ขอบคุณค่ะ ::
งวดที่

ไม่มีผลรางวัล